Pracovný zošit 1 časť Ceruzka (určený 5 – 6 ročným deťom).

1,99

 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • Rozsah: 32 dvojfarebných strán.
 • Prvá časť zo štyroch edukačných zošitov, ktoré sú určené pre deti veku 5-6 rokov za účelom rozvíjania všeobecných zručnosti dieťaťa.
 • Autor: Mária Tašková.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Napomáha dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie.
 • Prostredníctvom edukačného zošita si dieťa precvičuje:
  – Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky.
  – Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička.
 • Edukačný pracovný zošit je zostavený tak, aby dieťa motivoval, vzbudil u neho záujem o hru. Podnecoval ho v pokusoch, omyloch a úspechoch. Dospelý je pre dieťa vzor, ktorý poskytne oporu a pomoc.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťa dodržuje správny sed a sklon pri písaní.
  – Využíva koordináciu zraku a ruky.
  – Kreslí uvoľnenou rukou plynulo a smelo.
  – Znázorňuje grafické pohyby vychádzajúce z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie).
  – Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa. Nešetrite pochvalou a povzbudením.
 • Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie.
 • Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke.
 • Dôležitým pracovným prvkom je vyfarbovanie pracovného listu, kde dieťa rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku a estetické vnímanie.
 • Prípravné cvičenia podporujú rôzne oblasti detského vývoja, ktoré sú dôležité pre pozitívny vývoj písania.
 • Pracovný zošit je určený 5 – 6 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností:
  – rozvíja jemnú motoriku.
  – motivuje k písanej kultúre reči.
 • Dieťa precvičuje:
  – Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky.
  – Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička.
  – dieťa si osvojuje jednoduché grafomotorické prvky.

10 na sklade

Katalógové číslo: PZ1C Kategórie: ,

Popis

 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • Rozsah: 32 dvojfarebných strán.
 • Prvá časť zo štyroch edukačných zošitov, ktoré sú určené pre deti veku 5-6 rokov za účelom rozvíjania všeobecných zručnosti dieťaťa.
 • Autor: Mária Tašková.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. A to druhú časť výkonových a obsahových štandardov zameranú na Písanie reči, podoblasť Grafomotoriky.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja jemnú motoriku, v ktorej si dieťa osvojuje jednoduché grafomotorické prvky a zároveň dieťa motivuje k písanej kultúre reči. Napomáha dieťaťu plynulú adaptáciu na školské prostredie.
 • Prostredníctvom edukačného zošita si dieťa precvičuje:
  – Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky.
  – Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička.
 • Edukačný pracovný zošit je zostavený tak, aby dieťa motivoval, vzbudil u neho záujem o hru. Podnecoval ho v pokusoch, omyloch a úspechoch. Dospelý je pre dieťa vzor, ktorý poskytne oporu a pomoc.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťa dodržuje správny sed a sklon pri písaní.
  – Využíva koordináciu zraku a ruky.
  – Kreslí uvoľnenou rukou plynulo a smelo.
  – Znázorňuje grafické pohyby vychádzajúce z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie).
  – Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa. Nešetrite pochvalou a povzbudením.
 • Úlohou je na jednotlivých pracovných listoch precvičovať základné prvky písania a ich spájanie.
 • Dieťa prejde postupne od bodu k čiarke, kruhu, slučke.
 • Dôležitým pracovným prvkom je vyfarbovanie pracovného listu, kde dieťa rozvíja hrubú a jemnú grafomotoriku a estetické vnímanie.
 • Prípravné cvičenia podporujú rôzne oblasti detského vývoja, ktoré sú dôležité pre pozitívny vývoj písania.
 • Pracovný zošit je určený 5 – 6 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností:
  – rozvíja jemnú motoriku.
  – motivuje k písanej kultúre reči.
 • Dieťa precvičuje:
  – Pohyby zápästia – vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky.
  – Dlane a prsty – horný a dolný oblúk, vlnovky, lomené línie, ležatá osmička.
  – dieťa si osvojuje jednoduché grafomotorické prvky.
Pracovný zošit 1 časť Ceruzka (určený 5 – 6 ročným deťom).