4 časť – Pracovný zošit Hravý jazýček pre 5-6 ročné deti

1,99

 • 4 časť zo 4 častí.
 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • 32 dvojfarebných strán.
 • Distribúcia august 2021.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.
 • Edukačný pracovný zošit odporuje a rozvíja hovorovú reč a jej podoblasti:
  – Artikuláciu a výslovnosť.
  – Gramatickú správnosť a spisovnosť.
  – Komunikačné konvencie.
 • Umožňuje dieťaťu aplikovať a rozvíjať ďalšiu praktickú a príťažlivú formu PÍSANÚ REČ a jej podoblasti:
  – rozvoj slovnej zásoby.
  – porozumenie textu.
  – oboznamovanie sa s tlačou a knihou.
  – fonematické uvedomovanie.
 • Edukačný pracovný zošit je určený 5-6 ročným deťom. Aktivity, ktoré sa v ňom nachádzajú prispievajú k podpore sebavedomia dieťaťa na ceste k samostatnosti. Rozvíjajú jeho záujem o písanie, čítanie a prácu s knihou v základnej škole.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Prostredníctvom hry sa dieťa oboznamuje s písmenom, hláskou, slovom a vetou.
  – Vďaka edukačnému pracovnému zošitu môžeme odstraňovať prípadné poruchy vo vývoji reči a rozvíjať komunikačné schopnosti.
  – Dospelý sa sám rozhodne, na koľkom častí si edukačný list rozloží.
  – Edukačný pracovný zošit, môžeme robiť aj na 2 až 3 x. Záleží od vyspelosti dieťaťa!
  – Dospelý postupuje pomaly. Text číta zrozumiteľne, opakuje slová, slabikuje, aby dieťa pochopilo úlohu a vedelo správne reagovať.
  – Dospelý dieťa chváli, povzbudzuje, dostatočne motivuje a vysvetľuje.
  – Zároveň kladie veľa otázok – Prečo? aby dieťa rozmýšľalo a nebálo sa vyjadrovať pred kolektívom.
  – Dospelý podporuje prvotné pokusy v jedno.
 • Je výbornou pomôckou pre deti s logopedickými problémami. No zabaví aj ostatné deti, poučí a nabrúsi im jazýček správnou výslovnosťou.
 • Pracovný zošit hravou formou rozvíja schopnosť dieťaťa samostatne sa vyjadrovať , obohacuje slovnú zásobu, myslenie a fantáziu.
 • Zošit určený 5 – 6 ročným deťom a rozvíja správnu výslovnosť:
  – rozvíja slovnú zásobu a záujem o písanie a čítanie,
  – podporuje sebavedomie dieťaťa k samostatnosti.
 • Dieťa precvičuje:
  – artikuláciu a výslovnosť,
  – porozumenie textu,
  – fonematické uvedomovanie.

3 na sklade

Katalógové číslo: PZ4HJ Kategórie: ,

Popis

 • 4 časť zo 4 častí.
 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • 32 dvojfarebných strán.
 • Distribúcia august 2021.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Jazyk a komunikácia. Edukačný pracovný zošit má slúžiť ako pomôcka pri rozvíjaní komunikačných schopností vo všetkých jazykových rovinách.
 • Edukačný pracovný zošit odporuje a rozvíja hovorovú reč a jej podoblasti:
  – Artikuláciu a výslovnosť.
  – Gramatickú správnosť a spisovnosť.
  – Komunikačné konvencie.
 • Umožňuje dieťaťu aplikovať a rozvíjať ďalšiu praktickú a príťažlivú formu PÍSANÚ REČ a jej podoblasti:
  – rozvoj slovnej zásoby.
  – porozumenie textu.
  – oboznamovanie sa s tlačou a knihou.
  – fonematické uvedomovanie.
 • Edukačný pracovný zošit je určený 5-6 ročným deťom. Aktivity, ktoré sa v ňom nachádzajú prispievajú k podpore sebavedomia dieťaťa na ceste k samostatnosti. Rozvíjajú jeho záujem o písanie, čítanie a prácu s knihou v základnej škole.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Prostredníctvom hry sa dieťa oboznamuje s písmenom, hláskou, slovom a vetou.
  – Vďaka edukačnému pracovnému zošitu môžeme odstraňovať prípadné poruchy vo vývoji reči a rozvíjať komunikačné schopnosti.
  – Dospelý sa sám rozhodne, na koľkom častí si edukačný list rozloží.
  – Edukačný pracovný zošit, môžeme robiť aj na 2 až 3 x. Záleží od vyspelosti dieťaťa!
  – Dospelý postupuje pomaly. Text číta zrozumiteľne, opakuje slová, slabikuje, aby dieťa pochopilo úlohu a vedelo správne reagovať.
  – Dospelý dieťa chváli, povzbudzuje, dostatočne motivuje a vysvetľuje.
  – Zároveň kladie veľa otázok – Prečo? aby dieťa rozmýšľalo a nebálo sa vyjadrovať pred kolektívom.
  – Dospelý podporuje prvotné pokusy v jedno.
 • Je výbornou pomôckou pre deti s logopedickými problémami. No zabaví aj ostatné deti, poučí a nabrúsi im jazýček správnou výslovnosťou.
 • Pracovný zošit hravou formou rozvíja schopnosť dieťaťa samostatne sa vyjadrovať , obohacuje slovnú zásobu, myslenie a fantáziu.
 • Zošit určený 5 – 6 ročným deťom a rozvíja správnu výslovnosť:
  – rozvíja slovnú zásobu a záujem o písanie a čítanie,
  – podporuje sebavedomie dieťaťa k samostatnosti.
 • Dieťa precvičuje:
  – artikuláciu a výslovnosť,
  – porozumenie textu,
  – fonematické uvedomovanie.
4 časť – Pracovný zošit Hravý jazýček pre 5-6 ročné deti