3 časť – Pracovný zošit Kúzelné objavy pre 4–5 ročné deti

1,99

 • 3 časť z 3 častí.
 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • 24 dvojfarebných strán.
 • Distribúcia august 2021.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať vďaka:
  – Pozorovaniu – získavanie nových informácií.
  – Kategorizovaniu – priraďovanie, triedenie.
  – Empirickej komunikácii – vyjadriť argumentáciu vlastnou skúsenosťou.
 • Cieľom edukačného zošita je, aby dieťa získalo skúsenosti, malo možnosť vyjadriť svoju predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách. Je zostavený tak, aby u dieťaťa vzbudil záujem o činnosť a podnecoval ho k prirodzenému bádaniu, skúmaniu, pokusom a omylom alebo k jednoduchým porovnaniam. Dospelý je pre dieťa vzor zvedavej a bádajúcej osoby, ktorá kladie otázky, ale zároveň na ne hľadá odpovede.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťaťu najskôr prečítajte všetky úlohy na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
  – Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a do-kresľuje alebo kategorizuje.
  – Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
  – Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
  – Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.
  – Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa.
 • Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života.
  Dieťa sa tak učí efektívnejšie, pretože môže porovnávať svoje zážitky. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti.
 • Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie všeobecného poznania:
  – rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie,
  – cieľom je vyjadriť skúsenosť dieťaťa a predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách,
  – vzbudzuje záujem k bádaniu, pokusom a jednoduchým porovnaniam.

4 na sklade

Katalógové číslo: PZ3KO Kategórie: ,

Popis

 • 3 časť z 3 častí.
 • Formát zošita: 210 mm x 297 mm (A4).
 • 24 dvojfarebných strán.
 • Distribúcia august 2021.
 • Cieľom edukačného pracovného zošita je podporiť charakter Štátneho vzdelávacieho programu: Vzdelávaciu oblasť – Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce.
 • Edukačný pracovný zošit rozvíja základné kompetencie dieťaťa, a to hlavne vzdelávacie spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať vďaka:
  – Pozorovaniu – získavanie nových informácií.
  – Kategorizovaniu – priraďovanie, triedenie.
  – Empirickej komunikácii – vyjadriť argumentáciu vlastnou skúsenosťou.
 • Cieľom edukačného zošita je, aby dieťa získalo skúsenosti, malo možnosť vyjadriť svoju predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách. Je zostavený tak, aby u dieťaťa vzbudil záujem o činnosť a podnecoval ho k prirodzenému bádaniu, skúmaniu, pokusom a omylom alebo k jednoduchým porovnaniam. Dospelý je pre dieťa vzor zvedavej a bádajúcej osoby, ktorá kladie otázky, ale zároveň na ne hľadá odpovede.
 • Metodické odporúčanie pre pedagóga/rodiča:
  – Názvy tematických strán sú venované dospelému, nie dieťaťu.
  – Dieťaťu najskôr prečítajte všetky úlohy na edukačnom liste, aby si utvorilo predstavu, čo ho čaká.
  – Úlohy vykonáva postupne. Dospelý kladie otázky a dieťa odpovedá alebo dopĺňa a do-kresľuje alebo kategorizuje.
  – Overte si, či dieťa úlohe porozumelo.
  – Pozorujte samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh.
  – Umožňujte v dostatočnej miere vyjadriť svoj názor, postreh, skúsenosť.
  – Podľa potreby dieťaťu poskytnite pomoc a oporu. Nezosmiešňujte ho.
  – Nechajte mu potrebný čas na plnenie úloh.
  – Oceňujte snahu a vôľu dieťaťa.
 • Zošit obsahuje témy, ktoré sa dotýkajú každodenného života.
  Dieťa sa tak učí efektívnejšie, pretože môže porovnávať svoje zážitky. S pomocou pracovného zošita si dieťa rozvíja vizuálne vnímanie a slovnú zásobu, samostatnosť, predstavivosť, logické myslenie a grafomotorické zručnosti.
 • Pracovný zošit je určený 4 – 5 ročným deťom na rozvíjanie všeobecného poznania:
  – rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie,
  – cieľom je vyjadriť skúsenosť dieťaťa a predstavu o daných javoch, predmetoch a situáciách,
  – vzbudzuje záujem k bádaniu, pokusom a jednoduchým porovnaniam.
3 časť – Pracovný zošit Kúzelné objavy pre 4–5 ročné deti